Nubische geit

1505384353558ed33a90f7b1509120e78827af714a.jpg

De Anglo-Nubische geit is een geitenras, dat in Engeland is ontstaan door een aantal verschillende maar voornamelijk Oosterse rassen met elkaar te kruisen.